Groep van 2.500 duurzame boeren wil sector toekomst bieden met tienpuntenplan

Een groep boeren die al duurzaam werken, presenteert woensdag het Groenboerenplan met aanbevelingen die ook hun collega's perspectief zullen bieden, meldt Trouw. Om boeren een goede toekomst te bieden, moeten de overheid, supermarkten en banken op een andere manier gaan werken, vinden de 2.500 boeren achter het plan. Zo moeten boeren die duurzaam werken een hogere prijs voor hun producten krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door de btw-tarieven aan te passen, waardoor de winstmarge voor biologische boeren groter wordt. Het plan adviseert bedrijven ook om niet meer dieren te houden dan er grond beschikbaar is voor eigen voer en verspreiding van de mest. "Sluit de kringloop", staat in de aanbevelingen. "Met minder stikstof en zonder kunstmest kunnen boeren een goed inkomen verdienen. Dat is ook voor anderen mogelijk", zegt melkveehouder Arie van den Berg in Trouw. Het plan stelt een gelijktijdige aanpak van verschillende problemen, zoals stikstof, klimaat en waterklimaat, voor. Dat is "nuttig", vindt Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen. De boeren overhandigen het Groenboerenplan woensdag aan ministers Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

EU-ministers bereiken akkoord over klimaatpakket: 'Heel belangrijke stap'

De klimaatministers van de EU hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Verschillende wetten moeten ertoe leiden dat 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990. De afspraken die de ministers hebben gemaakt, vormen hun gezamenlijke standpunt voor de komende onderhandelingen met het EU-parlement over de definitieve wetten. De grote lijnen uit het plan dat Frans Timmermans namens de Europese Commissie vorig jaar zomer presenteerde, blijven overeind. Nu er een akkoord is over de standpunten, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wetten beginnen. Pas als de EU-landen en het parlement akkoord zijn, is het klimaatpakket een feit. Klimaatfonds verlaagd Klimaatminister Jetten heeft het in het NOS Radio 1 Journaal over een historisch akkoord. "Het is een heel belangrijke groene stap. Europa laat zien wereldwijd de leider te zijn op gebied van klimaat. Schone producten worden de norm, waardoor voor consumenten en bedrijven de schone oplossingen ook veel betaalbaarder gaan worden." Jetten denkt dat de verduurzamingsslag uiteindelijk ook de energieprijs kan drukken. "We zijn als Europa verslaafd geraakt aan goedkope Russische energie. Daar stoppen we mee, waardoor we snel energie moeten besparen en schone energie moeten opwekken. Daarmee worden we onafhankelijk en kunnen de prijzen ook weer zakken. Als we dat Europees aanpakken, kunnen we dat veel beter het hoofd bieden." Een speciaal klimaatfonds dat bedoeld is voor hulp bij de verduurzaming, is verlaagd van 72 miljard euro naar 59 miljard, op aandringen van Nederland. "Het geld moet van Nederland gebruikt worden om de transitie te versnellen. We zijn in Nederland bezig met ons eigen klimaatbeleid en betalen dat ook voor een groot deel zelf en dat vragen we ook van andere EU-landen", legt de minister uit. 'Druk op luchtvaart neemt toe' De EU-landen steunden het voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2035 met 100 procent terug te brengen, waarmee de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren in de EU tegen die datum effectief verboden is. De landen vroegen de Europese Commissie om te bekijken of CO2-neutrale brandstoffen en hybride voertuigen kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling voor 2035. Industrie en energiecentrales moeten al CO2-vergunningen kopen als ze vervuilen. Als het aan de EU-landen ligt, komen er steeds minder vergunningen. Daardoor worden ze duurder. Dat stimuleert om schoner te gaan produceren. De landen hebben afgesproken dat het aanbod van vergunningen daarom elk jaar met 4,2 procent verlaagd wordt. Nu is dat 2,2 procent. Gratis CO2-vergunningen voor industrieën worden in 2035 afgeschaft. Ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten onder het systeem gaan vallen. Dat de luchtvaartsector meer moet gaan bijdragen wordt door Jetten toegejuicht. "Eindelijk. De luchtvaart en de scheepvaart zijn heel lang door wereldwijde verdragen uit het klimaatbeleid gehouden. Het is heel belangrijk dat er nu ook Europese afspraken over zijn gemaakt. Door als Europa deze stap te zetten, neemt ook de druk op andere delen van de wereld toe."

Waarschuwing voor voedselschaarste vanwege voorjaarsdroogte

Boerenbelangenvereniging ZLTO luidt de noodklok vanwege het droge voorjaar. Omdat er geen regen valt dreigen oogsten te mislukken, wat kan leiden tot voedseltekorten. ZLTO vertegenwoordigt 12.000 boeren en tuinders in Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland. Volgens bestuurslid Janus Scheepers ontkiemen de zaden niet omdat ze droog in de grond liggen. "We kunnen de gepote en gezaaide planten niet boven krijgen of in leven houden, zo vroeg in het jaar al", zegt hij. Als de oogsten deels mislukken, is de vraag of er straks nog genoeg betaalbaar eten is, zegt Schepers. "Voor onze mensen maar natuurlijk ook voor onze dieren. Want we maken ook producten voor de dierlijke consumptie." Gisteren heeft het waterschap Brabantse Delta besloten dat in delen van Brabant niet meer beregend mag worden met water uit de sloot, beken of kanalen. Het waterschap heeft door de droogte zogenoemde onttrekkingsverboden ingesteld. Het gemiddelde neerslagtekort is nu zo'n 60 millimeter, blijkt uit de neerslagmonitor van het KNMI. Daarmee is dit jaar een van de droogste sinds het begin van de metingen in 1906. De komende twee weken wordt er geen regen verwacht, waardoor het neerslagtekort kan oplopen tot 90 millimeter. Het neerslagtekort dit jaar tot nu toe: In februari viel er veel regen in Nederland, maar de maand maart was extreem droog en ook in april bleef noemenswaardige neerslag uit. De lage waterstand die daardoor ontstond kan behalve tot voedseltekorten, ook leiden tot schade aan oevers en kaden. Daarnaast kunnen dieren en planten in het water doodgaan.

Wakker Dier eist verbod giftige koeienbaden

Minister Staghouwer (LNV) moet dieronvriendelijke voetbaden voor koeien per direct verbieden. Dit eist dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier in een brandbrief. De meerderheid van de Nederlandse melkveehouders laat zijn koeien regelmatig met hun klauwen door een bad giftige formaline lopen. Dit is bedoeld om te desinfecteren, maar wanneer koeien open wonden hebben brandt dit pijnlijk. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Afschaffen die handel.” Klauwontstekingen zijn een groot welzijnsprobleem bij melkkoeien. Ze ontstaan door een combinatie van harde stalvloeren en een hoge infectiedruk door poep. Om de klauwen van koeien te desinfecteren laten boeren hun koeien regelmatig door een laag water lopen: een voetbad. Dit desinfecteren kan met water en zeepsop, maar in de praktijk wordt er vooral formaline en andere giftige stoffen gebruikt. Formaline bijt in de wonden van koeien en werkt het genezingsproces zelfs tegen. Daarnaast kan het de ogen en luchtwegen van koeien en melkveehouders aantasten en is het kankerverwekkend. Vroegtijdige slacht Naar schatting heeft jaarlijks minstens de helft van de melkkoeien last van wonden of ontstekingen aan de klauwen. Aanhoudende infecties zorgen voor kreupelheid en pijn bij het staan en lopen. Veel koeien gaan om deze reden op jonge leeftijd naar de slacht. Hilhorst: “Dat ontstekingen alom voorkomen laat zien dat de melkveesector haar zaken niet op orde heeft.” Weidegang in plaats van gif Wakker Dier wil dat er meer wordt gedaan om ontstekingen preventief te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door koeien vaker in de wei te zetten en door stalvloeren poepvrij en van zachter materiaal te maken. Daarnaast roept Wakker Dier minister Staghouwer op om omstreden en dieronvriendelijke middelen als formaline per direct te verbieden in de veehouderij. Bron: Wakker Dier

Italië luidt noodklok

Italië luidt de noodklok: '100.000 boerenbedrijven op omvallen' 29 maart 2022Beleid2 reacties De explosief gestegen prijzen voor bijvoorbeeld veevoer brengen liefst 100.000 Italiaanse boerderijen in de problemen. Dat meldt de Italiaanse landbouworganisatie Coldiretti na een uitgebreide analyse met behulp van creditgegevens van de bedrijven. 'Bijna honderdduizend Italiaanse boerderijen lopen het risico om het bedrijf te moeten stoppen', schrijft Coldiretti. 'Als gevolg van de explosieve stijging van productiekosten, die veel hoger zijn dan wat wordt betaald aan boeren en veehouders voor hun producten. Van melk tot fruit, van vlees tot groenten. De boeren zijn niet in staat om te anticiperen op internationale spanningen door de oorlog in Oekraïne na de eerdere crisis, veroorzaakt door de coronapandemie.' Kunstmest en diesel De inkoopprijzen voor boeren gaan ook in Italië door het dak, terwijl er niet veel meer wordt betaald voor de producten van boeren. Van energie tot kunstmest, van voer voor dieren tot zaden tot diesel. De lijst van prijsstijgingen waar boeren tegen vechten wordt steeds langer, benadrukt Coldiretti . 'Met kostenstijgingen variërend van +170 procent van de kunstmest tot +90 procent van het voer tot +129 procent voor diesel.' Volgens de landbouwvertegenwoordiger staat nu één op de tien bedrijven het water aan de lippen, iets wat snel zou kunnen oplopen tot eenderde van alle boerenbedrijven in Italië. De president van Coldiretti, Ettore Prandini, pleit om die reden voor ingrijpende landbouwhervormingen zodat Italië niet te afhankelijk wordt van import van voedsel. „Er moeten per direct nieuwe toeleveringsovereenkomsten worden gesloten met afnemers waarbij wordt afgesproken dat er nooit minder mag worden betaald voor producten dan de kostprijs." Waterbassins De Italiaanse landbouwvoorman pleit ook voor de aanpak van praktische problemen, zoals de aanleg van regenwaterbassins om droge periodes door te komen en wilde dieren die schade aan gewassen toebrengen beter te bestrijden. „Ook moet er extra onderzoek komen en technologische ontwikkelingen ten behoeve van de productie worden ondersteund." Tekst: Guus Daamen Als zoon van een fruitteler opgegroeid tussen de appelbomen in Gelderland... Meer van deze auteur Beeld: Ministerie LNV Bron: Coldiretti Deel dit artikel Reageer

Het nieuwe GLB: #vanVERGROENBELEID naar VERHONGERBELEID

Wanneer je niet voldoet aan >75% blijvend grasland mag je in 2023 geen mais telen op de percelen waar in 2022 mais staat. 7. Gewassen op bouwland roteren Gewasrotatie is goed voor de bodemgezondheid. U voorkomt ziektes en verbetert de structuur van de bodem. U teelt op al uw bouwlandpercelen ieder jaar een ander gewas als hoofdteelt. Een volgteelt na de hoofdteelt zien we ook als gewasrotatie. Op zand- en lössgrond is het ook verplicht om eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt te telen. Dit sluit aan bij het 7e NAP. Gebruikt u meer dan 75% van uw bouwland voor grassen, kruidachtige voedergewassen, braak en/of vlinderbloemige gewassen? Dan hoeft u zich niet aan deze conditionaliteit te houden. Dit geldt ook als meer dan 75% van uw subsidiabele landbouwgrond blijvend grasland is of gebruikt wordt voor gewassen die onder water staan. Bij deze conditionaliteit kijken we naar welk gewas u in 2022 heeft geteeld. Dat mag niet hetzelfde zijn als in 2023. Houd daar rekening mee bij uw bouwplan. Ruilt u een perceel met iemand anders? Ook dan moet u in 2023 een ander gewas telen dan in 2022. De conditionaliteiten zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U houdt zich aan de 9 Goede landbouw- en milieucondities (GLMC) en de randvoorwaarden om betalingen uit het GLB aan te vragen.De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectare van uw bedrijf en de eco-regeling. Maar ook voor de extra betaling voor jonge landbouwers en het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen.

CDA'er over stikstofprobleem: spijt me dat we het zover hebben laten komen

CDA-landbouwwoordvoerder Boswijk is in een debat over de stikstofproblematiek door het stof gegaan. "Ik wil bij deze mijn excuus aanbieden voor de afgelopen dertig jaar. Het spijt me dat we dit als CDA zover hebben laten komen." Hij zei dat we "een heel mooie agrarische sector hebben, die toch uit de bocht is gevlogen" qua stikstofuitstoot. Het debat gaat onder meer over het al dan niet gedwongen opkopen van vervuilende boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het CDA vindt dat vooral moet worden ingezet op vrijwillige medewerking van boeren, terwijl oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat dit te weinig zoden aan de dijk zet. PvdA-Kamerlid Thijssen vroeg Boswijk om excuses te maken. Hij zei dat Nederland vanwege het stikstofprobleem "op slot" zit. "Er worden geen woningen meer gebouwd, terwijl er ik weet niet hoeveel vluchtelingen deze kant op komen. Provincies geven geen vergunningen meer af, omdat ze met hun handen in het haar zitten." "Het spijt me, het spijt, het spijt me", antwoordde de CDA'er. "Maar dit gaat ons dus niet helpen." Hij vindt dat er toch vooral moet worden ingezet op vrijwillige medewerking om het vertrouwen van de boeren niet te verliezen. 'Boerenpartij' Dat vertrouwen is volgens Boswijk soms ver te zoeken. "Ik krijg ook de schuld en dat is deels ook terecht, want het CDA heeft zijn vingerdrukken hier ook op zitten en daar loop ik niet voor weg. We hebben als overheid te weinig gestuurd, en daar hebben we als CDA een verantwoordelijkheid in." Het CDA wordt wel een boerenpartij genoemd, omdat er van oudsher veel boeren op stemmen. Kort na zijn aantreden als Kamerlid presenteerde Boswijk een nieuwe landbouwvisie, waarin de partij voor het eerst zei dat de veestapel in Nederland op den duur kleiner zal moet worden. Hij zei vanmorgen in het debat dat hij daarmee al heeft aangetoond dat het CDA bereid is over zijn eigen schaduw heen te stappen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet staat dat er gestreefd wordt naar vrijwillige medewerking van boeren aan bijvoorbeeld de opkoopregeling, maar dat "vrijwilligheid" in bepaalde gevallen "niet langer vrijblijvendheid betekent". De overheid wil dan "op het boerenbedrijf in gesprek gaan" om oplossingen te zoeken.

aldert


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
314
Stemmen
340
Volgers

Over mij

Woonplaats: sannegrand
Leeftijd: 63jr
Laatst op Boeren.online: 4mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 35min geleden
Laatst op TractorFan: 1wk geleden

Wij hebben een melkveebedrijf in het oosten van de Creuse in Frankrijk,berggebied,600 m hoogte,100 ha,600000 l bio.Mijn hobby is straling.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering