Stoppen met weiden helpt niet tegen derogatiekoppijn

Betoog van De Weideman:
'Bijna alle melkveehouders hebben er last van: derogatiekoppijn. Mest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren dreigt een dure grap te worden. Ik heb hier geen remedie voor, hooguit goede tips die als een aspirientje de pijn verzachten. Stoppen met weidegang gaat je zeker niet helpen, in tegenstelling tot de geluiden die we daarover in het veld horen.

Simpelweg omdat maar een klein deel van de mest in de wei valt. Reken maar even mee: dit kalenderjaar heeft 366 dagen van 24 uur = 8784 uur. Bij 720 uur weidegang lopen de koeien dus 8% van die tijd in de wei. En komt 92% van de mest in de put terecht. Meer dan genoeg om af te voeren. Alleen bij bedrijven met echt veel weidegang begint het op te tellen. Bij 3000 uur weidegang komt 35% van de mest in de wei en 65% van de mest in de put. En dat is meer dan genoeg, want dit zijn doorgaans extensieve bedrijven die vaak niet meer dan 20% van hun mest moeten afvoeren.

Het jongvee minder weiden dan? Zet niet heel veel zoden aan de dijk. Op een bedrijf met 100 melkkoeien met pakweg 20 pinken en 20 kalveren is dat net iets meer dan één tankwagen per maand.

Dé sleutel naar mest op het goede moment in de put is planning en voldoende opslag. Mijn vuistregel voor die planning: als je vanaf half juni geen mest meer uitrijdt, spaar je genoeg op voor je afvoerverplichting. En dan zit er ook volgend voorjaar weer genoeg in de mestput om af te voeren en je eigen land te bemesten. Dat helpt ook op een andere manier: van de drijfmest die je in maart uitrijdt wordt 40% meer stikstof benut dan van de mest die in juli op het land komt.

Nog belangrijker is het om te zorgen dat je minder mest hoeft af te voeren, door je bodem-ruwvoer-koe-mest-kringloop beter te sluiten. Voer je melkkoeien en het jongvee scherper op de eiwitnorm. In combinatie met weidegang kan dat goed, vooral als je de juiste kuilen maakt om bij te voeren. Haal je daarmee één punt van je gemiddelde ureum af, dan scheelt dat bij 100 melkkoeien zo’n veertig kuub afvoer.

Scherper bemesten helpt ook. Met weiden komt zo’n 100 kilo stikstof beschikbaar uit weidemest. Op weidepercelen kun je beter maar tien à vijftien kuub mest geven in het voorjaar, dan hou je meer over voor de maaipercelen.

Ik zou de Weideman niet zijn als ik er niet aan toevoegde: wees nog scherper op je beweiding. Zorg dat je koeien echt aan het werk zijn om gras te oogsten en dat rechtstreeks om te zetten in melk!

Kijk dit seizoen heel goed hoe je met deze maatregelen de pijn kunt verzachten, want die afbouw van derogatie gaat er echt inhakken. Blijf vooral zelf nadenken en voorkom dat je valse profeten volgt die stoppen met weiden als oplossing aandragen. Klopt niet, werkt niet.'
marcsterreborn
Wil je een koe kopen of verkopen Kijk dan eens op koemarkt.nl, dagelijks vers aanbod met kalveren, vaarzen, koeien en stieren. koemarkt.nl
Advertentie

Reacties

+2
sorry
Kan deweideman nog niet met pensioen
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden bemesten , mest afvoeren , kalveren , derogatie , kunstmest , weidegang , melkkoeien , drijfmest , melkveehouders en tankwagen geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!