Gerede wetenschappelijke twijfel.....

Jaar en dag is er discussie over het OPS model dat de te verwachten luchtconcentratie berekend en met het DEPAC software simulatie tool wordt daaruit de depositie berekent. Goed voor een landelijk beeld maar ongeschikt voor vergunningverlening zeggen nu zowel cie Hordijk als het RIVM. Het UvA onderzoek publiceerde vorige week het eerste deel (er komt nog veel meer info). Duidelijk werd dat de gemoduleerde luchtconcentratie uit OPS redelijk overeen komt met de gemeten luchtconcentratie (R=0,9) maar wel binnen de cirkel van 500m. In het UvA onderzoek lag de focus op ammoniak. In de reacties na de publicatie vloog het alle kanten op. Maar 1 sprong er uit, die van de hoofdonderzoeker. Hij gaat aan dat droge depositie (plant opneembaar) onder praktijkomstandigheden technisch niet of nauwelijks is te bepalen. Op dat punt is er dus geen validatie van Aerius. Hedenochtend kwam er een onderzoek van TNO/WUR/RIVM voorbij wat al 8 jaar oud was. In het duingebied had men in 2014 geprobeerd met COTAG palen het DEPAC in Aurius te valideren. Dit kwam nu pas naar buiten......en de conclusie was gelijk aan het UvA. Het DEPAC model maakt een forse overschatting voor modelleren van depositie, maar hoeveel is niet technisch te bepalen.

Nu kunnen we heel lang door emmeren over de cijfers maar UvA, WUR en TNO/RIVM tonen aan dat er gerede wetenschappelijke twijfel is over de uitkomsten van Aerius. Daarmee tonen ze aan dat ze in strijd handelen met artikel 6 lid 2 en 3, die een significante uitkomst verlangt over het wel of niet schaden van de instandhoudingsdoelstellingen . En dat is nu niet meer mogelijk. Daarmee is het stikstofbeleid failliet....
Overheidsbeleid op gebied van piekbelasters, intrekken van vergunningen, afdwingen van best beschikbare technieken onder de huidige Wnb is niet meer juridisch haalbaar.
John Spithoven

Reacties

hans1980

+2
John Spithoven
En wat zou dan het gevolg van bovenstaande kunnen zijn? Emissiebeleid....

Voormannen van belangenclubs en branche organisaties lijken schouder aan schouder te staan met bijv een Johan Vollenbroek. (die vanochtend ook in 1 keer naar emissiebeleid wil), In koor roepen en prediken zij emissiebeleid.
Maar op welk wetsartikel willen zij dat doen? De Wet natuurbescherming heeft in haar bepalingen alleen verwoordt de instrumenten om het verslechteringsverbod te respecteren en instandhoudingsdoelstellingen te halen. Bijv artikel 2.4 van de Wnb kan best beschikbare technieken afdwingen, maar alleen in het kader van het halen van een KDW. Depositie beleid....en dat is nu net niet meer te toetsen....Dus emissiebeleid onder de Wnb is niet houdbaar.

Dan hebben we het activiteitenbesluit. Onderdeel van de wet milieubeheer is het toetsen aan de NEC richtlijn. Maar de doelen uit deze richtlijn zijn niet in het geding. En daarnaast hebben we ook nog eens het vergunde recht. En een combi van het al gehaalde doel en het vergunde recht is nu niet echt een basis om emissiebeleid af te dwingen.

Of gaan we emissiebeleid met een convenant regelen en vinden we de handtekening van bijv v d Tak, Bleker, v Keimpema, Schimmel enz gebroederlijk naast de handtekening van Johan Vollenbroek?
Zo stom zullen ze toch niet wezen om middels een convenant doelen vast te stellen op emissie? Want dan zullen zuivelfabrieken en slachthuizen binnen no time op halve kracht draaien......of misschien zullen ze in al hun naïviteit toch maar iets doen wat hun een goed gevoel op levert........bij de boer zullen die gevoelens ongetwijfeld anders zijn!
hans1980
@John Spithoven lees nu iets dat belangenbehartigers en van der Wal willen iets collectief beprijzen (zoals CO2 tax)
Idd op basis van emissies
Nu al niet houdbaar en rechtsgeldig

Gaat om depositie op natura2000 gebieden daar waar stikstof een probleem is op habitat soorten
cs-agrar
@hans1980 waar lees je dat? Lijkt mij dat stel dat het die kant op gaat, ook opname en omzetting van emissies een waarde gaan hebben. En daarbij is de agrarische sector toch de enige. Aangaande het stuk van john, die instandhouding waar natuurbeheerders vele instrumenten en centen voor hebben, die is leidend, dan is een evt achteruitgang toch in z'n geheel bij die beheerders neer te leggen als die instrumenten en centen daar niet voor gebruikt worden.
+1
kanniewaarzijn
Hoezo "twijfel" ?? Het lijkt me wel duidelijk.
Clickerdeclick
Deze alinea van Rutger van den Noort is interessant wat betreft die goede OPS validatie

opiniez.com/2023/09/…

Quote:
. Het tweede – en dat heb ik nog nergens gelezen maar ik sloeg erop aan tijdens het lezen van het rapport – is de zinsnede op pagina 2 van de samenvatting, waarin het volgende staat: “a local version of the OPS model“. Ik heb opgevraagd wat bedoeld is met het woord “local“. Naar verluidt heeft het RIVM de situatie van de twee boerderijen van de onderzoeker van de UVA verwerkt in een aangepaste lokale versie van het OPS-model, waarbij er rekening is gehouden met allerlei specifieke zaken die gelden voor deze boerderijen, zodat de uitkomst uit het OPS-model aansloot bij de gemeten data.

Voor de modelbouwers onder ons: de lokale versie van OPS is als het ware gevalideerd met de lokale metingen, om vervolgens te concluderen dat het ‘algemene’ OPS-model aansluit bij de metingen. En dat laatste is nou net niet waar. De gemeten data sloten aan bij het lokale aftreksel van het OPS-model, dat ook nog eens gebruik maakte van de gemeten data. Heel erg logisch dat je dan de r-squared van 0.9 krijgt, nietwaar?
Henk2
John
Concreet als ik de luchtwasser uitzet heeft de milieudienst geen juridische grond om bij mij te handhaven?
John Spithoven
@Henk2 nee

Als je een vergunning hebt met een luchtwasser met een Rav factor dan zal je moeten leveren.....vergund recht

Waar ik op doel is dat men emissie beleid gaat voeren op de Wnb, art 2.4 net zoals in Brabant. Dat gaat nu heel lastig worden, tenzij het zoals in Brabant met een convenant geregeld wordt.
John Spithoven
@John Spithoven nog een aanvulling, er moet een wettelijk haakje wezen om emissie beleid door te voeren. Door de gerede wetenschappelijke twijfel lukt dat juridisch zeer moeilijk met depositie beleid. Daar zou het haakje zitten in art 2.4 van de Wnb, maatregelen ter realisatie van de instandhouding doelstellingen, de KDW. Dit is wat Brabant nu doet. En dat wordt nu bijna juridisch onmogelijk.

Dan is er nog een ander spoor om emissie beleid te voeren, heeft niets met de natuur te maken maar met schone lucht. De NEC richtlijn. Alleen die halen we. Dan is er ook geen juridische prikkel om bijv je vergund recht te halveren.

En dan komt voor de overheid een convenant spoor in zicht.....
« Terug naar discussielijst

De beste boeren staan aan wal

Hebben de trefwoorden wur , ammoniak , rivm , failliet , stikstofbeleid , technisch , aerius , software , piekbelasters en vergunningverlening geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de agrarische sector kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!