Nieuwste topics

Koolstofopname grasland in gebieden met hoge veedichtheid onvoldoende

Graslandbodems kunnen onvoldoende koolstof vastleggen om de broeikasgasuitstoot van herkauwers te compenseren, aldus Wageningen University & Research. Het beperkte voordeel van koolstofvastlegging in grasland vraagt mogelijk om lagere veedichtheid.
Nieuwsgrazer

Boeren en tuinders, denk mee over de inrichting van Nederland

Nederlanders worden gevraagd inbreng te leveren over de inrichting van Nederland. De reacties worden meegenomen in het opstellen van een nieuwe ‘Nota Ruimte’, waarmee het kabinet de regie neemt op de ruimtelijke ordening. LTO roept haar leden op de online raadpleging in te vullen en daarbij het strategische belang van onze voedselvoorziening in het achterhoofd te houden.
Nieuwsgrazer

Flinke stijging garantieprijs FrieslandCampina: +4,06 euro

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs per 100 kilogram boerderijmelk in december met 4,06 euro naar 46,31 euro. De gemiddelde garantieprijs voor boerderijmelk in 2023 tot en met november bedraagt 46,26 euro per 100 kilogram melk.

Gelderland produceert 2.1 miljard kilo melk, genoeg voor alle inwoners

Gelderland is nog steeds een van de grootste provincies als je het hebt over melk. In totaal hebben we hier zo'n 2400 melkveehouders. Daarmee zitten we samen met Overijssel en Friesland aan de Nederlandse top.

Meer droge zomers grootste punt van zorg bij klimaatverandering

Driekwart van de Nederlandse volwassenen maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS voerde om dat te weten te komen in de periode februari - april het onderzoek Belevingen uit, dat zich in 2023 richtte op klimaatverandering en energietransitie. Aan het onderzoek namen ruim 18.000 personen van 18 jaar of ouder deel.

Na jaren van groei kampt biologisch nu met tegenwind.

Sector moet minder op politiek leunen en meer uitgaan van eigen kracht

De biologische sector was het afgelopen decennium bezig met een stevige opmars. Jaar in jaar uit vertoonden het biologische landbouwareaal, het aantal omgeschakelde boeren en de verkochte biologische levensmiddelen dubbele groeicijfers. Het leek een kwestie van tijd of biologisch zou het nieuwe normaal zijn.

Chinese melkproductie blijft stijgen

China heeft in de eerste drie kwartalen van 2023 bijna 30 miljard liter melk geproduceerd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode afgelopen jaar.

Welke ruimte krijgt de veehouderij nog....?

Twee jaar geleden waren er heftige discussies over deelname van belangenbehartiging in gebiedsprocessen.

Inmiddels zien we het volgende:
De Derogatiebeschikking schrijft voor dat vanaf 1 Jan 24 er geen derogatie vergunning verleend wordt aan gebieden in N2000, bufferzones ( hoe groot is onduidelijk) rond N2000, grondwateronttrekkingsgebieden. Daarnaast wordt de plaatsing ruimte tot 2026 naar 170 kg N per ha

Vervolgens pakt het NPLG outlook 2030 via provinciale PLG s het stokje over. Er komt een bemestingsverbod in N2000 gebieden ( ook alle uiterwaarden) en Bufferzones rond N2000 van .....km? en 100/250 m rond beekdalen. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit de NDA naar grondwaterstand verhoging in diverse bufferzones.

Wat hebben de gebiedsprocessen opgeleverd?
Hebben ze geregeld dat er een vermogensschade/nadeelcompensatie komt?
Een fatsoenlijk verdienmodel? Ruimte voor de veehouderij? Kritische massa voor de periferie?

In de scenario studies hebben ze het in totaal over een krappe 400000 ha, onderverdeeld is 172 k buffer rond N2000 (1 km) 79k beekdalen, 55k uiterwaarden en 50k bufferstroken uit glb , tot voor kort allemaal landbouwgrond in N2000 en er rond om heen .

Wat wordt onze bestaansrecht en ruimte om te ondernemen? Nog 1.3 miljoen ha met 2/3 platsingsruimte?
Dan is 10 of 20 % krimp niet voldoende....

Uitvinder heeft dé oplossing voor de stikstofcrisis, maar overheid negeert hem

nhnieuws.nl/nieuws/328138/…
hans1980

Melk kun je overal ter wereld produceren.

Voer kopen de Arabieren per zeecontainer.
Hittestress wordt met techniek opgelost
je zult denken: dat wordt wel een duur glaasje melk. Dat valt nogal mee in de praktijk
Ze hebben vast geen last van KDW en KRW. 

Van koeien melken naar mammoetgras telen

nieuweoogst.nl/nieuws/2023/…
hans1980

Actie op landbouwschool: 'breek banden intensieve landbouw'

Een groep studenten heeft het bezoek van demissionair minister Christianne van der Wal aan de landbouwhogeschool Van Hall Larenstein in Velp aangegrepen voor een noodkreet. Ze willen dat de school de banden verbreekt met intensieve landbouwbedrijven.

"Meer (bio)boeren. Minder bullshit." staat er op een spandoek. "Mijn lekkere aardappelen zijn bespoten!", staat op een bord geschreven. Aandachtig leest de minister de teksten en gaat met de actievoerende studenten in gesprek.

Het is niet de eerste keer dat een aantal studenten van hogeschool Van Hall Larenstein actie voert. In mei van dit jaar bezetten ze de school al een paar dagen totdat de politie de school ontruimde. Hun boodschap op deze maandagochtend blijft dezelfde. Maar de boodschap is voor hen nog wat urgenter na de verkiezingen.

LTO wil 'realistisch' landbouwbeleid en geen natuurherstelwet

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) roept partijen bij de formatie voor het nieuwe kabinet op om werk te maken van landbouwbeleid dat 'haalbaar en realistisch' is. 'Beleidsvoornemens moeten robuust zijn, consequent en consistent. Wetgeving gebaseerd en getoetst op praktische haalbaarheid', stelt LTO.
Nieuwsgrazer

Regering met PVV, NSC en BBB? ‘Klimaatfonds heeft dan langste tijd gehad’

Er zijn veel overeenkomsten te vinden in de plannen die de PVV, NSC en BBB hebben voor Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door BNR’s huiseconoom Han de Jong. De drie partijen zijn allen fors gegroeid bij de Tweede Kamerverkiezingen, samen worden zij ook veel genoemd voor een mogelijke coalitie. ‘Het klimaatfonds, stikstoffonds en het groeifonds lijken hun langste tijd te hebben gehad’, denkt De Jong in dat geval.
Nieuwsgrazer

PLASTERK NIEUWE VERKENNER

goede zet v Wilders, wat vinden jullie.

Veel goede colums geschreven en zeker niet eens met rutte's puinhopen. En als voormalig pvda kan franske er ook niets van zeggen lijkt me
Bauernopfer